Okulöncesi eğitim yükselişte

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) Eğitim İzleme Raporu'na göre, son bir yılda özel okula gidenlerin sayısı okulöncesinde yüzde 26, ortaöğretimde yüzde 15 arttı. Eğitime erişim artsa da, 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 38'i liseyi bitirmeden eğitim hayatını bırakıyor.

2015-2016 eğitim yılı öncesinde Eğitim Reformu Girişimi (ERG), geçen eğitim yılını değerlendirdiği Eğitim İzleme Raporu'nu tamamladı. Raporda, özel okulları tercih eden öğrenci sayısındaki artışa, eğitimdeki nitelik sorununun devam ettiğine ve sistemin eşitsizlikleri gideremediğine dikkat çekildi.

Eğitim İzleme Raporu 2014-2015'in açıklandığı toplantıda konuşan ERG Direktör Vekili Işık Tüzün, "Eğitime erişimi halen sadece okullulaşma oranları üzerinden tartışmak zorunda bırakılıyoruz. Politikalar halen en dezavantajlı grupları önceliklendirmiyor ve bölgesel eşitsizlikler giderilemiyor; öğretmen niteliğine ve dolayısıyla eğitimin kalitesine gereken önem verilmiyor" diye konuştu.

Engellilerin yüzde 3'ü okulöncesi eğitim alabiliyor

Raporda engelli çocukların eğitime erişimindeki sorunlara da dikkat çekildi. Buna göre 2014-2015 eğitim öğretim yılında yaklaşık 300 bin çocuk özel eğitim hizmetlerinden yararlandı. Okulöncesi ve ortaöğretime erişimde sıkıntılar büyük. Okulöncesi çağdaki 70 bin engelliden sadece yüzde 3,5'u, lise çağındaki 120 bin engelliden ise sadece yüzde 35'i ortaöğretime erişebiliyor.

Okulöncesi eğitim yükselişte

Raporda, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, daha önce 4+4+4 sisteminin başlamasıyla sekteye uğrayan okulöncesi eğitimin yükselişte olduğu anlatılıyor. 2013-2014'te 4-5 yaşta net okullulaşma oranı yüzde 37,5'ken geçen sene bu oran yüzde 41,6'ya çıktı. Ancak bu oran, 10. Kalkınma Planı'nda hedeflenen yüzde 70 hedefinin gerisinde kalıyor.

Özel okullara gidenler artıyor

Raporda okulöncesi eğitimde ve ortaöğretimde özel okullara giden öğrenci sayısının artmasına da değiniliyor. Özel okulöncesi kurumlardaki öğrenci sayısı da bir yılda yüzde 26 artarken, devet anaokullarında bu artış yüzde 7'de kaldı.

Benzer artış ortaöğretimde de var. Genel ortaöğretimde özel okullara giden öğrenci sayısı yüzde 17, mesleki ve teknik özel kurumlarda ise yüzde 35 arttı. Özel ilkokullarda öğrenci sayısı 2013 yılına oranla yüzde 10, ortaokul düzeyinde yüzde 15 oranında arttı. Raporda giderek daha fazla ailenin özel okula yönelmesinde eğitim sistemine güvenin azalması olabileceği belirtildi.

Teşvik dezavantajlı öğrenciye yaramıyor

Suriyeli çocukların yüzde 70'i okulsuz

Eğitim İzleme Raporu 2014-2015'te, Suriyeli çocukların eğitime erişimindeki sorunlarına da yer verildi. Çalışmaya göre, Türkiye'de 1,7 milyon Suriyeli sığınmacının yarısını çocuklar oluşturuyor. 2013-2014 verilerine göre;

Suriyeli çocukların 65 bini kamplarda, 45 bini geçici eğitim merkezlerinde, 7 bin 500'ü de Türkiye'deki okullarda eğitim alıyor.

Okul çağındaki çocukların ise yüzde 70'i okula devam edilmediği tahmin ediliyor.

Raporda, özel okullara gidenlere sağlanan eğitim öğretim desteğine de yer verildi. 2014-2015 eğitim öğretim yılında 250 bin öğrenci için yıllık 2 bin 500-3 bin 500 TL arasında destek verildiği hatırlatıldı. TÜİK verilerine göre ise, özel ilköğretim okulu ücretlerinin ortalama 13 bin 219 olduğu belirtildi. Bu uygulamanın dezavantajlı kesimin özel okula gitmesini kolaylaştırmadığı vurgulandı.

Eğitim İzleme Raporu 2014-2015'teki diğer sonuçlardan bazıları şunlar:

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, resmi kurumlarda ortalama 19-20, özel kurumlarda ise 12-14 arasında.
2011-2012 yılı verilerine göre, ortaöğretim genelinde okulu terk oranı yüzde 2,5'ti ve bu oran 9. sınıflarda yüzde 5,6'ydı. 2014-15'te 9. sınıfta okulu terk oranı yüzde 4'e geriledi.

Liseyi tamamlamadan eğitimden ayrılıyorlar

2014 itibarıyla, Türkiye'deki 18-24 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 35'i, kadınların yüzde 41'i ortaöğretimi tamamlamadan eğitimden ayrıldı. Türkiye'de toplamda eğitimden erken ayrılma oranı yüzde 38, AB ülkelerinde ise bu oran yüzde 11.

Genel ortaöğretimde okul sayısı yüzde 6 oranında, din öğretimine bağlı imam-hatip liselerinde ise yüzde 19 oranında arttı.

Öğrenci sayısı açısından bakıldığında, mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısı yüzde 11, imam-hatip liselerindeki öğrenci sayısı ise yüzde 15 oranında arttı.
2014 yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne giren öğretmen adayları, sadece Türkçe, Rehber Öğretmen, İngilizce, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında sınavın en azından yarısını doğru olarak yanıtlayabildiler. Diğer tüm alanlarda ortalama net doğru sayısı 25'in altında kalıyor. Matematik (lise), Fizik, Almanca, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanlarında öğretmen adayları 50 sorunun üçte birini doğru yanıtlayabildiler.

Bir rehber öğretmene 650 öğrenci

2013'ten 2014'e Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında sınava giren aday sayısında önemli ölçüde artış görülüyor. Bu alanda sınava giren aday sayısı yüzde 80'e yakın artış göstererek, 2013'te 7 bin 572'den 2014'te 13 bin 381'e ulaştı.

Türkiye'de 27 bin 798 bin rehber öğretmen var. Rehber öğretmen başına 650 öğrenci düşüyor.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar